Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


OhjeTietoa Valtion talousarvioesitykset -verkkopalvelusta

Palvelu koostuu etusivusta, vuosittaisista pääosioista, aiemmista talousarvioista ja ohjesivusta.

Pääsivujen lisäksi sivujen ylälaidasta löytyvät linkit valtiovarainministeriön Internet-sivuille ja linkki ruotsinkielisiin talousarvioesityksiin. Valtiovarainministeriön yhteystiedot löytyvät jokaisen sivun alalaidasta. 

Etusivu. Etusivulla on yleistä tietoa valtion talousarvioesityksen sisällöstä.

Vuosisivut. Vuosikohtaisiin osioihin on koottu linkit kyseisten vuosien talous- ja lisätalousarvioesityksiin.

Aiemmat talousarviot. Osioon on koottu linkkejä aiempien vuosien talous- ja lisätalousarvioesityksiin ja koottuihin asiakirjayhdistelmiin.

Oikeudellinen varauma

Valtiovarainministeriö ei vastaa palvelun sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Oikeudet palvelussa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain (A:8.7.1961, SK:404/1961) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti valtiovarainministeriöllä tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Tekniset suositukset

Palvelu toimii yleisimmillä nykyaikaisilla selaimilla.

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen on käytettävä Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa, jonka voi ladata esimerkiksi osoitteesta http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Palvelun toiminnot

Hakupalvelu. Hakuja voi tehdä kerrallaan vain yhteen valittuna olevaan julkaisuun. Hakupalvelu avautuu julkaisun vasemman palstan ylälaitaan. Valittavana on vapaa sanahaku tai opastava laajennettu haku.

Palvelun toteutus

Valtiovarainministeriön budjettiosasto, laskentaryhmä

Palaute

Palvelua koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää osoitteella laskentaryhma@vm.fi.

Kirjaversiotiedustelut

Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu puhelin 020 450 05, sähköposti asiakaspalvelu.publishing@edita.fi.

 


 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi