Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       60. Tiede
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2014

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 294 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen, ja

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

Käyttösuunnitelma
   
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2 996 000
Opiskelija-asuntoyhteisöt 1 298 000
Yhteensä 4 294 000

Selvitysosa:Vuokrat on hinnoiteltu siten, että ne sisältävät arvonlisäveron määrän, jonka yliopistot joutuvat maksamaan Senaatti-kiinteistöille jälleenvuokraamistaan tiloista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilakustannusten kasvu 1
Opiskelija-asuntoyhteisöjen maa-alueiden vuokrakustannusten nousu 25
Yhteensä 26


2008 talousarvio 4 294 000
2007 talousarvio 4 268 000
2006 tilinpäätös 3 866 000