Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
            77. Miljövårdsarbeten

Talousarvioesitys 2014

88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga medfinansiering som höjningen av Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

Förklaring:Nouxcentret Ab låter bygga ett naturum i Noux nationalpark och delägare i det är staten, Esbo stad och Solvalla Utbildning Ab. Inom Nouxcentrets projekt har man för avsikt att främja träbyggande och en högklassig träarkitektur. Krävande byggförhållanden, miljö- och energikraven som ökat under planeringen och genomförandet samt investeringar i byggande av en infrastruktur som stöder naturumet har gjort att de totala kostnaderna blir större än beräknat. För närvarande uppgår aktiekapitalet till 10 500 000 euro och avsikten är att det ska höjas till 12 900 000 euro.

Med tilläggsfinansieringen försnabbas genomförandet av projektet och tryggas de verkningar på sysselsättningen motsvarande 90 årsverken som byggandet av naturumet beräknas ha och de fasta arbetstillfällen som det medför.


2009 II tilläggsb. 1 500 000
2007 bokslut 300 000