Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikledsverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt närings-, trafik- och miljöcentralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

Det beräknas inflyta 2 500 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 2 500 000
2018 I tilläggsb. 4 242 000
2018 budget 4 700 000
2017 bokslut 27 821 478

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring:Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas inflyta 800 000 euro.


2019 budget 850 000
2018 budget 850 000
2017 bokslut 641 890