Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              10. Trafikledsverkets inkomster
              99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikledsverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring: Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt närings-, trafik- och miljöcentralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

Det beräknas inflyta 2 500 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget2 500 000
2018 I tilläggsb.4 242 000
2018 budget4 700 000
2017 bokslut27 821 478

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring: Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas inflyta 800 000 euro.


2019 budget850 000
2018 budget850 000
2017 bokslut641 890