Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 45 800 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 46 919 46 000 45 690
— övriga intäkter 4 110 110
Intäkter sammanlagt 46 923 46 110 45 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 78 051 65 000 65 000
— andel av samkostnader 31 212 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 109 263 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -62 340 -48 890 -49 200
Kostnadsmotsvarighet, % 43 49 48

2019 budget 45 800 000
2018 budget 46 110 000
2017 bokslut 46 923 115

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 26 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 24 831 25 000 26 000
— övriga intäkter 3 - -
Intäkter sammanlagt 24 834 25 000 26 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 725 25 600 23 500
— andel av samkostnader 6 987 8 400 7 500
Kostnader sammanlagt 29 712 34 000 31 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 878 -9 000 -5 000
Kostnadsmotsvarighet, % 84 74 84

2019 budget 26 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 24 833 779

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 77 093 72 800 72 800
— övriga intäkter 187 200 200
Intäkter sammanlagt 77 280 73 000 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 49 016 52 850 48 950
— andel av samkostnader 12 770 13 061 13 015
Kostnader sammanlagt 61 786 65 911 61 965
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 15 494 7 089 11 035
Kostnadsmotsvarighet, % 125 111 118

2019 budget 73 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 77 279 827

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2018—2019 och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1046/2016). Under momentet inflyter dessutom små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten samt utdelning som går förlorad för borgenärerna och som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten.


2019 budget 2 750 000
2018 budget 2 750 000
2017 bokslut 2 562 263