Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
              10. Domstolarnas inkomster
              15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
              20. Utsökningsavgifter
              99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 45 800 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer46 91946 00045 690
— övriga intäkter4110110
Intäkter sammanlagt46 92346 11045 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader78 05165 00065 000
— andel av samkostnader31 21230 00030 000
Kostnader sammanlagt109 26395 00095 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-62 340-48 890-49 200
Kostnadsmotsvarighet, %434948

2019 budget45 800 000
2018 budget46 110 000
2017 bokslut46 923 115

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 26 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer24 83125 00026 000
— övriga intäkter3--
Intäkter sammanlagt24 83425 00026 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader22 72525 60023 500
— andel av samkostnader6 9878 4007 500
Kostnader sammanlagt29 71234 00031 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-4 878-9 000-5 000
Kostnadsmotsvarighet, %847484

2019 budget26 000 000
2018 budget25 000 000
2017 bokslut24 833 779

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer77 09372 80072 800
— övriga intäkter187200200
Intäkter sammanlagt77 28073 00073 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader49 01652 85048 950
— andel av samkostnader12 77013 06113 015
Kostnader sammanlagt61 78665 91161 965
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)15 4947 08911 035
Kostnadsmotsvarighet, %125111118

2019 budget73 000 000
2018 budget73 000 000
2017 bokslut77 279 827

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2018—2019 och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1046/2016). Under momentet inflyter dessutom små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten samt utdelning som går förlorad för borgenärerna och som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten.


2019 budget2 750 000
2018 budget2 750 000
2017 bokslut2 562 263