Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Ränteinkomster86 86295 29043 843-51 447-54
04.Räntor på statens lån till affärsverken9 0856 4005 400-1 000-16
05.Räntor på övriga lån62 90370 39317 657-52 736-75
07.Räntor på depositioner2621 0001 40040040
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter14 61217 49719 3861 88911
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 745 6622 404 0001 883 000-521 000-22
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 745 6622 404 0001 883 000-521 000-22
04.Andel i statens penninginstituts vinst91 00090 000100 00010 00011
01.Andel i Finlands Banks vinst91 00090 000100 00010 00011
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst211 000179 900185 7005 8003
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst211 000179 900185 7005 8003
Sammanlagt2 134 5242 769 1902 212 543-556 647-20