Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 86 862 95 290 43 843 -51 447 -54
04. Räntor på statens lån till affärsverken 9 085 6 400 5 400 -1 000 -16
05. Räntor på övriga lån 62 903 70 393 17 657 -52 736 -75
07. Räntor på depositioner 262 1 000 1 400 400 40
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 14 612 17 497 19 386 1 889 11
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
04. Andel i statens penninginstituts vinst 91 000 90 000 100 000 10 000 11
01. Andel i Finlands Banks vinst 91 000 90 000 100 000 10 000 11
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 211 000 179 900 185 700 5 800 3
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 211 000 179 900 185 700 5 800 3
Sammanlagt 2 134 524 2 769 190 2 212 543 -556 647 -20