Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 86 862 95 290 43 843 -51 447 -54
04. Räntor på statens lån till affärsverken 9 085 6 400 5 400 -1 000 -16
05. Räntor på övriga lån 62 903 70 393 17 657 -52 736 -75
07. Räntor på depositioner 262 1 000 1 400 400 40
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 14 612 17 497 19 386 1 889 11
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
04. Andel i statens penninginstituts vinst 91 000 90 000 100 000 10 000 11
01. Andel i Finlands Banks vinst 91 000 90 000 100 000 10 000 11
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 211 000 179 900 185 700 5 800 3
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 211 000 179 900 185 700 5 800 3
Sammanlagt 2 134 524 2 769 190 2 212 543 -556 647 -20