Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       01. Ministeriet och förvaltningen
       10. Domstolar och rättshjälp
            03. Omkostnader för övriga domstolar
            50. Ersättningar till privata rättsbiträden
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 100 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet ärenden som gäller rättshjälp för asylsökande ökat samt av att rättegångskostnadernas belopp ökat.


2015 IV tilläggsb.23 100 000
2015 budget45 020 000
2014 bokslut60 456 245
2013 bokslut57 817 023