Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som tas ut enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som tas ut enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2019 budget 1 600 000
2018 budget 1 600 000
2017 bokslut 1 819 213

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2019 budget 300 000
2018 budget 300 000
2017 bokslut

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 494 650 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 361 850 000 euro i understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 99 900 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. Med anslag under moment 33.01.01 täcks 2 900 000 euro i administrativa utgifter för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Av inkomstposten består 440,2 miljoner euro av Veikkaus Ab:s uppskattade intäkter för 2019 och 54,5 miljoner euro av en outdelad andel av den indragna Penningautomatföreningens medel i social- och hälsovårdsministeriets balansräkning som frigörs.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 494 650 000
2018 budget 476 313 000
2017 bokslut 466 304 041

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 101 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som har betalats enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2019 budget 101 200 000
2018 budget 97 200 000
2017 bokslut 109 043 856

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 925 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 400 000
Regresser gällande ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 350 000
Övriga inkomster 175 000
Sammanlagt 925 000

2019 budget 925 000
2018 budget 1 325 000
2017 bokslut 653 655