Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

10. Trafikledsverkets inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt närings-, trafik- och miljöcentralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

Det beräknas inflyta 2 500 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 2 500 000
2018 I tilläggsb. 4 242 000
2018 budget 4 700 000
2017 bokslut 27 821 478