Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 173 200 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning, där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med regeringsprogrammet. Behandlingen av propositionen pågår i riksdagen.


2019 budget 173 200 000
2018 budget 172 200 000
2017 bokslut 172 941 781

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2019 budget 84 000 000
2018 budget 75 000 000
2017 bokslut 74 264 476

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 250 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2019 budget 250 000 000
2018 budget 300 000 000
2017 bokslut 203 162 473

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2019 budget 7 000 000
2018 budget 2 500 000
2017 bokslut 7 677 314