Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
              01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
              02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
              04. Återtagande av överförda anslag
              10. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 173 200 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning, där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med regeringsprogrammet. Behandlingen av propositionen pågår i riksdagen.


2019 budget173 200 000
2018 budget172 200 000
2017 bokslut172 941 781

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2019 budget84 000 000
2018 budget75 000 000
2017 bokslut74 264 476

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 250 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2019 budget250 000 000
2018 budget300 000 000
2017 bokslut203 162 473

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2019 budget7 000 000
2018 budget2 500 000
2017 bokslut7 677 314