Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2019

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Lån som återbetalas till staten565 527413 21865 114-348 104-84
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk68 30421 00019 500-1 500-7
04.Amorteringar på övriga lån497 222392 21845 614-346 604-88
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering3 083 9513 079 9321 426 533-1 653 399-54
01.Nettoupplåning och skuldhantering3 083 9513 079 9321 426 533-1 653 399-54
Sammanlagt3 649 4783 493 1501 491 647-2 001 503-57