Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2019

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 565 527 413 218 65 114 -348 104 -84
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68 304 21 000 19 500 -1 500 -7
04. Amorteringar på övriga lån 497 222 392 218 45 614 -346 604 -88
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
01. Nettoupplåning och skuldhantering 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
Sammanlagt 3 649 478 3 493 150 1 491 647 -2 001 503 -57