Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 18 400 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2019 2 400 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 11 000 000
Ränteinkomster 5 000 000
Sammanlagt 18 400 000

2019 budget 18 400 000
2018 budget 18 300 000
2017 bokslut 18 201 693

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 563 814 000 euro.

Förklaring:Av inkomsterna är 542 600 000 euro penningspelsbolagets avkastning för att främja fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, 16 850 000 euro outdelade vinstmedel och 4 364 000 euro återbetalningar av statsunderstöd som beviljats tidigare år. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 563 814 000
2018 I tilläggsb. 1 600 000
2018 budget 570 500 000
2017 bokslut 554 686 000

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster inom förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2019 budget 4 000 000
2018 budget 4 000 000
2017 bokslut 8 594 575