Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2019

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 37 572 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering, eventuella ersättningar från andra medlemsstater till följd av direktivet om konsulärt skydd (EU) 2015/637 samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 6 700 000 euro EU-kommissionens andel av samprojektet med ministeriet. Med inkomsterna från samprojektet täcks utgifterna för projektet. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

   
Handläggningsavgifter för visum 27 249 000
Inkomster av samprojekt inom utvecklingssamarbete 6 700 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN 2 123 000
Övriga inkomster 1 500 000
Sammanlagt 37 572 000

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2019 budget 37 572 000
2018 I tilläggsb. 671 000
2018 budget 37 545 000
2017 bokslut 41 166 609