Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 56 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvolisäveromenojen tason muutos (eduskuntavaalit v. 2015) -843
Siirto momentille 23.01.29 -137
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 165
Yhteensä -815

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 56 494 000
2015 talousarvio 57 309 000
2014 tilinpäätös 58 150 214

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 56 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin perustelujen päätösosan toinen kappale poistetaan.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.10.50 ja aiheutuu siitä, että momentille 25.10.50 kohdistuvien arvonlisäveromenojen suuruus voidaan nykyään luotettavasti arvioida. Muutoksesta johtuen myös momentin päätösosan toinen kappale on poistettu.


2016 II lisätalousarvio -6 500 000
2016 talousarvio 56 494 000
2015 tilinpäätös 57 201 735
2014 tilinpäätös 58 150 214

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin perustelujen päätösosan toinen kappale poistetaan.