Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2016

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2022

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande förslag till statsbudgeten för 2022.

Helsingfors den 27 september 2021

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Annika Saarikko