Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 27 525 23 175 22 050
Bruttotulot 473 400 400
Nettomenot 27 052 22 775 21 650
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 565    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 174    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain

  htv %
     
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 18 8
Säädösvalmistelu 46 19
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 24 10
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 60 25
Ministeriön muut hallintotehtävät 24 10
Ministeriön sisäinen hallinto 36 15
Palkallinen poissaolo 32 13
Yhteensä 240 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) 100
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-2 htv) -849
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) -200
Vuoden 2015 siirron momentille 25.01.50 peruuttaminen (siirto momentilta 25.01.50) 45
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
Palkkaliukumasäästö -110
Palkkausten tarkistukset 123
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -97
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 15
Yhteensä -1 125

2016 talousarvio 21 650 000
2015 talousarvio 22 775 000
2014 tilinpäätös 27 661 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 42 000 euroa talousarvioesityksen 21 650 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 21 608 000
2015 IV lisätalousarvio -100 000
2015 talousarvio 22 775 000
2014 tilinpäätös 27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 174 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -174 000
2016 talousarvio 21 608 000
2015 tilinpäätös 22 675 000
2014 tilinpäätös 27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 174 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.50 saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio -6 000
2016 II lisätalousarvio -174 000
2016 talousarvio 21 608 000
2015 tilinpäätös 22 675 000
2014 tilinpäätös 27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.