Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 78300021 783
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 78321 783
10.Eduskunnan kanslia110 873000110 873
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
52 38252 382
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
4 9374 937
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
15 00015 000
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
4 1644 164
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
2 3902 390
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
32 00032 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 4940006 494
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 4946 494
30.Ulkopoliittinen instituutti3 6080003 608
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 4133 413
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
195195
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto16 03500016 035
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 46015 460
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
575575
90.Eduskunnan muut menot4 0830004 083
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 0834 083
 Yhteensä162 876000162 876