Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagarna

Talousarvioesitys 2016

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 II tilläggsb.
2012 budget 51 000 000
2011 bokslut 52 934 113
2010 bokslut 49 328 591