Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 6 444 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 3 090
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 164
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 444

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2016 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionavustus rikoksen uhrien tukipalveluihin 2 500
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (rikosuhripäivystys) -100
Vuoden 2015 siirron momentilta 25.01.01 peruuttaminen (siirto momentille 25.01.01) -45
Järjestötukien säästö (HO 2015) -121
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -207
Vuokramenojen indeksikorotus 11
Yhteensä 2 038

2016 talousarvio 6 444 000
2015 talousarvio 4 406 000
2014 tilinpäätös 4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 6 444 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 3 090
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 164
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 444

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentilta vähennetään 284 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
Lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
       
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 3 090 -284 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 164 - 3 164
Muut avustukset (enintään) 190 - 190
Yhteensä 6 444 -284 6 160

Selvitysosa:Vähennyksestä 139 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton edellyttämistä tietojärjestelmämuutoksista aiheutuviin menoihin ja 145 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.04 lähisuhdeväkivallan uhreille suunnatun 24/7-tukipuhelimen toiminnan käynnistämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin menoihin.


2016 I lisätalousarvio -284 000
2016 talousarvio 6 444 000
2015 talousarvio 4 406 000
2014 tilinpäätös 4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentilta vähennetään 284 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
Lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
       
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 3 090 -284 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 164 - 3 164
Muut avustukset (enintään) 190 - 190
Yhteensä 6 444 -284 6 160

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 182
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 178

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelman kohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2016 II lisätalousarvio 18 000
2016 I lisätalousarvio -284 000
2016 talousarvio 6 444 000
2015 tilinpäätös 4 397 245
2014 tilinpäätös 4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 182
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 178

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 188
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 184

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 saamen kielilain 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2016 III lisätalousarvio 6 000
2016 II lisätalousarvio 18 000
2016 I lisätalousarvio -284 000
2016 talousarvio 6 444 000
2015 tilinpäätös 4 397 245
2014 tilinpäätös 4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 188
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 6 184