Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2021

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik.

7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen.

Förklaring:Deltagandet i det regionala samarbetet är viktigt för Finland för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska samarbetsmöjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som aktiv miljö- och klimataktör stärks, och nya utmaningar, t.ex. hälsosäkerhet, bemöts. Centrala mekanismer för samarbete är de regionala råden (Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd) och partnerskapen inom den nordliga dimensionen. Dessutom stöder man verkställandet av regeringens Rysslandspolitik.

Finlands deltagande i det multilaterala regionala samarbetet styrs av Finlands arktiska strategi, Europeiska unionens politik för Arktis, Finlands strategi för Östersjöregionen, Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen och politiken för den nordliga dimensionen. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Av anslaget under momentet uppskattas 1 920 000 euro utgöra överföringsutgifter och 480 000 euro utgöra konsumtionsutgifter. Merparten av anslaget under momentet överförs till andra förvaltningsområden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete inom den arktiska regionen och Barentsregionen 1 000 000
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 1 000 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 400 000
Sammanlagt 2 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (regeringsprogr. 2019) 400
Sammanlagt -600

2021 budget 2 400 000
2020 budget 3 000 000
2019 bokslut 3 400 000