Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2021

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 89 084 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 28 596 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 11 068 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 23 056 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 4 104 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 300 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 550 000
Medlemsavgift till OECD 3 192 000
Medlemsavgift till WTO 874 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Finansiella bidrag till EU 1 628 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 571 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 125 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 700 000
Sammanlagt 89 084 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor -4 435
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 2 122
Förändringar i andra medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 405
Minskning av post som överförs -500
Valutakursförändringar -1 140
Sammanlagt 1 452

2021 budget 89 084 000
2020 budget 87 632 000
2019 bokslut 76 060 000