Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 853 22 250 22 222 -28 0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 853 22 250 22 222 -28 0
10. Riksdagens kansli 70 251 72 985 73 191 206 0
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 917 56 901 58 001 1 100 2
(02.) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 863 484 -484 -100
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 887 6 500 6 000 -500 -8
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 4 585 5 100 5 190 90 2
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 4 000 4 000 0
20. Riksdagens justitieombudsman 6 830 7 226 7 517 291 4
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 830 7 226 7 517 291 4
30. Utrikespolitiska institutet 3 730 3 814 3 911 97 3
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 539 3 594 3 701 107 3
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 191 220 210 -10 -5
40. Statens revisionsverk 16 192 16 454 17 204 750 5
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 669 15 804 16 554 750 5
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 523 650 650 0
90. Riksdagens övriga utgifter 4 240 4 377 4 510 133 3
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 240 4 377 4 510 133 3
Sammanlagt 123 096 127 106 128 555 1 449 1