Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 129 730 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Fullmakt

År 2021 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2021 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 129 730 000 euro.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget och fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal 2021 riktas till objekt som fastställs utifrån målsättningarna i den investeringsplan som utarbetades 2019, framför allt till klimatfinansiering, utveckling i de minst utvecklade länderna och i länder i Afrika samt till stöd för jämställdhet mellan könen.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 Sammanlagt fr.o.m. 2021
         
Förbindelser som ingåtts före år 2021 108 195 108 195 - 216 390
Förbindelser 2021 - 40 000 89 730 129 730
Utgifter sammanlagt 108 195 148 195 89 730 346 120

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 129 730 000
2020 budget 129 730 000
2019 bokslut 130 000 000