Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till aktörer som främjar demokrati- och rättsstatsutvecklingen i anslutning till utrikesministeriets verksamhetsområde.

De statsunderstöd som beviljas av anslaget får täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet som utgör föremål för statsunderstödet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas av anslaget ska anknyta till främjandet av demokratin och rättsstatsutvecklingen. Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Avsikten är att av anslaget bevilja understöd till Demo Finland, som är en samarbetsorganisation för finländska riksdagspartier och främjar pluralistisk demokrati.

Den nya rättsstatsaktör som ska inrättas förväntas bli ett trovärdigt och internationellt känt finländskt kompetenscentrum inom området för rättsstatsstöd, med starkt stöd i finländsk juridisk kompetens framför allt vid offentliga institutioner och universitet.

På den finansiering som beviljas under momentet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).


2021 budget 3 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 3 000 000