Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

25. Inkomster av metallmyntPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt.

Utgifterna för design av jubileums- och specialmynt får uppgå till högst 150 000 euro.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

   
Inkomster av verksamheten 4 500 000
Särskilda utgifter för verksamheten 4 450 000
Nettoinkomster 50 000

2019 budget 50 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 50 000
2017 bokslut 5 933 398