Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %79-80
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %78-80
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, %536868
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %575760
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %606065
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet1)5 0385 0624 973
Sairauspoissaolot, pv/htv9,69,08,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,623,623,62

1) Tullin verotustehtävien siirtoina Verohallintoon on huomioitu lisäyksinä vuoden 2017 alusta 205 htv auto- ja valmisteverotukseen ja vuoden 2018 alusta 3 htv maahantuonnin arvonlisäverotuksen rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotukseen. Lisäksi vuoden 2019 osalta on huomioitu 1 htv:n vähentyminen YTJ:n siirtyessä PRH:n vastuulle.

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20192020Yhteensä
vuodesta 2019
lähtien
    
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset6 6386 46413 102
Menot yhteensä6 6386 46413 102

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot411 329372 551405 220
Bruttotulot4 4243 9502 950
Nettomenot406 905368 601402 270
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta129 070  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle127 985  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2019

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2019 alkaen PRH:lle siirtyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 28.10.022 000
Tilannekuvatoiminnan käyttöönotto160
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin5 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.02)-40
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03)-55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.30.03)100
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentille 32.40.03)-1 000
Eläkemaksurakenteen muutos866
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-21
Palkkausten tarkistukset9 633
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-87
Toimintamenojen tuottavuussäästö-2 069
Toimintamenosäästö (HO 2015)-3 964
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-1 193
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-871
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen2 567
Vuokramenojen indeksikorotus175
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-287
Tasomuutos22 497
Yhteensä33 669

2019 talousarvio402 270 000
2018 I lisätalousarvio2 892 000
2018 talousarvio368 601 000
2017 tilinpäätös405 820 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 617 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 1 473 000 euroa aiheutuu henkilöverotuksen suunnittelumallin uudistuksesta, 520 000 euroa Brexitin edellyttämistä investoinneista, 1 424 000 euroa osakesäästötilin ja säilyttäjärekisterin käyttöönotoista ja 1 200 000 euroa yhteisöjen tulonlähdejaon muuttamisesta.


2019 IV lisätalousarvio4 617 000
2019 talousarvio402 270 000
2018 tilinpäätös378 088 000
2017 tilinpäätös405 820 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 617 000 euroa.