Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 810000021 810
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 81021 810
10.Eduskunnan kanslia71 991000071 991
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
56 35856 358
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
1 5031 503
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 5006 500
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
3 6303 630
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 0004 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 4553500006 805
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 4553506 805
30.Ulkopoliittinen instituutti3 75900003 759
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 5393 539
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
220220
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto16 319000016 319
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 66915 669
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
650650
90.Eduskunnan muut menot4 25500004 255
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(arviomääräraha)
4 2554 255
 Yhteensä124 589350000124 939