Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2017 (RP 134/2016 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och Tullen
       20. Tjänster för statssamfundet
            01. Statskontorets omkostnader
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       50. Pensioner och ersättningar
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2019

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 837 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 350 000 euro jämfört med det belopp på 22 487 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter för den ändring av informationssystemen som en ändring av lagen om olycksfall i militärtjänst orsakar.


2017 budget22 837 000
2016 III tilläggsb.3 400 000
2016 II tilläggsb.-37 000
2016 budget25 253 000
2015 bokslut28 089 000