Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       10. Beskattningen och Tullen
       20. Tjänster för statssamfundet
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
       92. EU och internationella organisationer
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 756 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 175 000 euro som föranleds av förändringen i de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2018 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991), och som avdrag beaktats 419 000 euro som föranleds av den slutliga utjämning för 2017 som fastställts av Ålandsdelegationen.


2018 II tilläggsb.1 756 000
2018 I tilläggsb.7 764 000
2018 budget237 302 000
2017 bokslut233 616 482
2016 bokslut219 560 594