Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 329 424 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuuden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 235 000.

Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2015 on yksinasuvan aikuisen osalta 485,50 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumistuen perusteiden tarkistus (HO 2015) 3 000
Eläkkeensaajien asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistäminen (HO 2015) 1 000
Indeksitarkistus -1 423
Tarvearvion muutos 12 682
Yhteensä 15 259

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 329 424 000
2015 talousarvio 314 165 000
2014 tilinpäätös 321 716 654

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 330 847 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 423 000 euroa talousarvioesityksen 329 424 000 euroon nähden aiheutuu perustoimeentulotuen indeksin jäädytyksestä vuonna 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että etuuden tasoa ei tarkasteta kansaneläkeindeksin muutosten mukaisesti vuonna 2016.


2016 talousarvio 330 847 000
2015 talousarvio 314 165 000
2014 tilinpäätös 321 716 654

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 330 847 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuuden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.