Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              (02.) Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(02.) Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa: Geodeettinen laitos lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tutkimus- ja kehittämistehtävät siirretään Maanmittauslaitokseen. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 5 499 000 eurosta vähennetään Metsähovin tutkimusaseman korjauksesta aiheutunut kertameno 1 500 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 3 999 000 euroa. Geodeettinen laitos on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmassa sovitun henkilötyövuosivähennyksen yhteensä 2 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Geodeettisesta laitoksesta siirtyvien henkilötyövuosien kokonaismäärä on 76.

Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

 1 000 euroaHtv
   
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01)-3 862-76
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-82 
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-9 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-46 
Yhteensä-3 999-76

2014 talousarvio5 499 000
2013 tilinpäätös5 614 000