Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2015

Anslag