Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
              (01.) Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(60.) MetsätalousPDF-versio

Selvitysosa: Luku ehdotetaan yhdistettäväksi lukuun 30.40. Momentin 30.60.01 määräraha ehdotetaan siirrettäväksi momentille 30.01.05, momentti 30.60.41 siirrettäväksi osaksi momenttia 30.40.53, momentti 30.60.42 siirrettäväksi momentiksi 30.40.46, momentti 30.60.43 siirrettäväksi osaksi momenttia 30.40.40, momentti 30.60.44 siirrettäväksi osiksi momentteja 30.40.22 ja 30.40.44, momentti 30.60.45 siirrettäväksi osiksi momentteja 30.40.22 ja 30.40.45, momentti 30.60.47 siirrettäväksi momentiksi 30.40.47, momentti 30.60.50 siirrettäväksi osiksi momentteja 30.40.22 ja 30.40.53 ja momentti 30.60.83 siirrettäväksi momentiksi 30.40.83.

(01.) Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitos (Metla) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tutkimus- ja kehittämistehtävät siirretään Luonnonvarakeskukseen. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 44 141 000 euroa vähennetään tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto 330 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 43 811 000 euroa. Metla on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset 189 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Metlasta Luonnonvarakeskukseen siirtyvien henkilötyövuosien kokonaismäärä on 604.

Vuodelta 2014 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Luonnonvarakeskuksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

 1 000 euroaHtv
   
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05)-42 710-604
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-661 
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-73 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-367 
Yhteensä-43 811-604

2014 talousarvio44 141 000
2013 tilinpäätös44 180 000