Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
         01. Tasavallan presidentti
         02. Tasavallan presidentin kanslia
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

  v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
  1000 €%
 
01.Tasavallan presidentti1 4333 1752 875-300-9
01.Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)1341261260
02.Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1241991990
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)1 1752 8502 550-300-11
02.Tasavallan presidentin kanslia34 74634 53516 275-18 260-53
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 9038 5358 175-360-4
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)4646006000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 6796 5002 500-4 000-62
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)21 70018 9005 000-13 900-74
Yhteensä36 18037 71019 150-18 560-49
 Henkilötyövuodet74,878,075,0