Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
       10. Övriga skatter
            05. Överlåtelseskatt
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

10. Övriga skatterPDF-versio

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgifterna över influtna belopp år 2014. Ökningen av inkomstposten beror på några exceptionellt stora fastighetsaffärer under juni—september.


2014 III tilläggsb. 50 000 000
2014 II tilläggsb. 80 000 000
2014 budget 581 000 000
2013 bokslut 586 394 998
2012 bokslut 579 667 904