Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              01. Tuomioistuintulot
              47. Ulosottomaksut
              50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetusministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         34. Työministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (774/1993) sekä kaupanvahvistaja-asetukseen (958/1996).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2003
TP
2004
budjetoitu
2005
TA
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot30 95628 85029 850
— muut tuotot169--
Tuotot yhteensä31 12528 85029 850
    
 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset67 44564 80564 800
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-36 319-35 955-34 950
Kustannusvastaavuus, %46 4546


2005 talousarvio30 000 000
2004 talousarvio29 010 000
2003 tilinpäätös31 300 965

47. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 48 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2003
TP
2004
budjetoitu
2005
TA
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot47 48148 00048 000
— muut tuotot34--
Tuotot yhteensä47 51548 00048 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset67 97468 10068 610
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-20 459-20 100-20 610
Kustannusvastaavuus, %70 70 70


2005 talousarvio48 000 000
2004 talousarvio48 000 000
2003 tilinpäätös47 419 272

50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 10 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1159/2001).

Tulojen arvioitu kertymä
  
Työtoiminta7 020 000
Palvelusuhdeasunnot1 950 000
Vankien ruoka- ja ylläpitokorvaukset600 000
Muut tulot630 000
Yhteensä10 200 000


2005 talousarvio10 200 000
2004 talousarvio10 200 000
2003 tilinpäätös10 248 481

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1159/2001) ja oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1210/2002). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2005 talousarvio150 000
2004 talousarvio250 000
2003 tilinpäätös103 391