Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

Selvitysosa:Henkilötyövuosivähennyksiin liittyvistä palkkausrahojen vähennyksistä osa jää hallinnonalan käyttöön käytettäväksi erityisesti tuottavuutta edistäviin hallinnonalan hankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momenteilta 33.01.01, 33.02.03, 33.03.04 ja 33.03.50) -436
Vera-tietojärjestelmän jatkokehitys (siirto momentille 33.70.01) -300
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -191
Tasomuutos 1 947
Yhteensä 970

2014 talousarvio 1 070 000
2013 talousarvio 100 000
2012 tilinpäätös 26 000