Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 123/2018 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
            54. Bostadsbidrag
            60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2014

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 377 760 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 366 360 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tillägget på 11 400 000 euro av en ökning av det bestående resursbehovet till följd av de nya uppgifter som anvisats FPA.


2019 budget377 760 000
2018 II tilläggsb.1 000 000
2018 I tilläggsb.3 741 000
2018 budget325 000 000
2017 bokslut331 747 000