Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

83. Kapitallån till Solidium Oy(fast anslag)

Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av det kapitallån som beviljas det helt statsägda fastighetsinvesteringsbolaget Solidium Oy.

Förklaring:Kapiteeli Oyj återbetalar till staten sitt kapitallån på 59 500 000 euro, vilket i den ordinarie budgeten och den första tilläggsbudgeten för innevarande år antecknats som en inkomst under moment 12.28.99. Dessutom beviljar staten ett kapitallån på 50 000 000 euro till Solidium Oy. Arrangemanget föranleds av att Kapiteeli Oyj:s dotterbolag Kruunuasunnot Oy den 2 januari 2005 överfördes som dotterbolag till Solidium Oy. I syfte att möjliggöra affären har Kapiteeli Oyj beviljat Kruunuasunnot Oy ett kapitallån på 59 500 000 euro som är avsett som ett tillfälligt lån. Solidium Oy ansvarar för detta kapitallån och finansierar arrangemanget genom ett kapitallån på 50 000 000 euro som staten beviljar på motsvarande villkor.


2005 II tilläggsb. 50 000 000