Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

60. SenatfastigheterPDF-versio

Motiveringen till kapitlet ändras så, att Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors universitets fonder (självständig juridisk person) överlåta tomt nr 1 (91-2-27-1) i kvarter nr 27 i stadsdel 2 i Helsingfors stad, med en areal på 6 326 m2 jämte byggnader, och tomt nr 4 (91-2-28-4) i kvarter nr 28, med en areal på 6 011 m2 jämte byggnader, till en köpesumma av sammanlagt 42 miljoner euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. Till villkoren för affären hör att Helsingfors universitets fonder betalar till Senatfastigheter den mervärdesskatt som skall återbäras med anledning av affären.

Förklaring:Det rör sig om fastigheterna Helsingfors universitets huvudbyggnad och bibliotek samt byggnaden Fabiania, vilka ligger i centrum av Helsingfors stad; huvudbyggnaden vid adressen Unionsgatan 34/Fabiansgatan 33, biblioteket vid adressen Unionsgatan 36 och byggnaden Fabiania vid adressen Fabiansgatan 35. Avsikten är att fastigheterna också i fortsättningen skall användas av universitetet. Bakgrunden till fastighetsköpet är oklarheter i fråga om äganderätten. Genom den rättshandling som nu föreslås undanröjs dessa oklarheter.

Senatfastigheter återbetalar det upptagna statslånet år 2005 med ett belopp som motsvarar köpesumman. Återbetalningen har beaktats som en inkomstökning i inkomstposten under moment 15.01.02 (Återbetalningar på statens lån till affärsverk).

Beloppet av den mervärdesskatt som skall återbäras är ca 3,4 miljoner euro.