Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar utPDF-versio

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag beror på att man i samband med införandet av systemet med sista pensionsanstalt (VILMA) inte kunnat göra en exakt bedömning av anslagsbehovet. I enlighet med principen om sista pensionsanstalt fattas från och med ingången av 2005 beslutet om pensionsansökan vid den anstalt där den sista anställningen försäkrats, även om personen i fråga fortsätter att arbeta och inte ansöker om pension vid den pensionsanstalt där den sista anställningen försäkrats. Som en följd av detta har Statskontoret betalat ut fler ålderspensioner inom den privata sektorn som beviljats personer som fyllt 63 än beräknat, också i sådana fall då StPL-anställningen ännu fortsätter. Ett motsvarande belopp inflyter som en inkomst under moment 12.28.63.


2005 II tilläggsb. 7 000 000
2005 budget 6 000 000
2004 bokslut 3 144 650