Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       03. Arbetslöshetsnämnden
       04. Prövningsnämnden
       08. Folkhälsoinstitutet
       09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
       10. Strålsäkerhetscentralen
       15. Utjämning av familjekostnader
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       18. Sjukförsäkring
       19. Pensionsförsäkring
       21. Frontveteranpensioner
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005