Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

40. TullverketPDF-versio

21. Tullverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 019 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av VM i friidrott.


2005 II tilläggsb. 1 019 000
2005 I tilläggsb. 2 114 000
2005 budget 127 162 000
2004 bokslut 131 067 000
2003 bokslut 123 038 000

71. Anskaffning av ett system för kontorsautomation(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 200 000 euro.

Anslaget får användas till att förnya tullverkets kontorsautomationssystem.

Förklaring:Kontorsautomationssystemet Applix, som tullverket tog i bruk år 1991, är föråldrat både vad gäller terminalutrustningen och serversystemet. Också systemets kapacitet och egenskaper är otillräckliga med tanke på tullverkets aktuella behov, där betydelsen av kommunikation via informationssystem hela tiden ökar på både nationell nivå och EU-nivå.


2005 II tilläggsb. 8 200 000