Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       20. Jordbruk
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information
       71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
       72. Livsmedelsverket
       73. Kontrollcentralen för växtproduktion
       90. Förvaltning
       91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio