Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket
            42. Stöd till rederier

Statsbudgeten 2005

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

42. Stöd till rederier(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 250 000 euro.

Förklaring:Lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställs på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (625/2004) tillämpas på förskottsinnehållningen på de löner som utbetalas åren 2005—2009 och på redovisningen av beskattningen för de nämnda skatteåren. Stödet beviljas på så sätt att arbetsgivaren på eget initiativ får lämna ett belopp motsvarande stödets omfattning obetalt vid betalning av förskottsinnehållningen till skatteförvaltningen. Avsikten är att skattetagarnas andelar av skatteinkomsten skall justeras i skatteredovisningssystemet. Beloppet av det statliga stöd motsvarande beloppet av de skatter som inflyter till staten beräknas år 2005 uppgå till 8 250 000 euro.


2005 II tilläggsb. 8 250 000

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 600 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av återbäringsräntor som betalas med anledning av rättelser i beslut om bilskatt som görs med stöd av den ändrade bilskattelagen.


2005 II tilläggsb. 3 600 000
2005 budget 8 000 000
2004 bokslut 11 454 806
2003 bokslut 9 028 151