Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområdePDF-versio

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen(reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så, att anslaget förutom till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner också i vissa fall får användas till att betala dagpenning till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen. Med anslaget får avlönas personal i tidsbundna uppgifter för nationella experter motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring:Lönerna och socialskyddet för nationella experter från Finland som arbetar inom Europeiska unionen betalas av arbetsgivaren i hemlandet, men Europeiska unionen betalar i regel vissa ersättningar till dem. Anställningsvillkoren för nationella experter som arbetar vid unionens institutioner baserar sig på kommissionens beslut av den 27 februari 2004 och rådets beslut av den 16 juni 2003. De nationella experterna arbetar vid Europeiska unionens institutioner en viss tid, minst sex månader och högst fyra år. En och samma person kan i regel arbeta som nationell expert endast en gång.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 budget 1 177 000
2004 bokslut 818 255
2003 bokslut 941 162

28. Projektet för elektronisk identifikation och betalningar över nätet inom den offentliga förvaltningen(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 450 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgifter i samband med genomförandet av den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för elektronisk identifikation och betalning över nätet.

Förklaring:Syftet med projektet är att bygga upp en för staten och kommunerna gemensam plattform för elektronisk identifikation och betalning över nätet. Avsikten är att så många serviceproducenter som möjligt inom den offentliga förvaltningen skall kunna använda samma tekniska plattform då de producerar sådana tjänster för medborgarna som kräver identifikation och betalning över nätet. Det tekniska genomförandet av plattformen bedöms orsaka utgifter till ett belopp av sammanlagt 450 000 euro.

Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget.


2005 II tilläggsb. 450 000