Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling av processer inom ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen som stöder statsförvaltningen och för utveckling och anskaffning av system i samma syfte. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande sammanlagt högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:I syfte att öka produktiviteten och utveckla serviceförmågan och kvaliteten inom förvaltningen pågår flera projekt som syftar till att effektivera produktionen av stödtjänster inom ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen. Avsikten är att med anslaget under momentet finansiera utvecklandet av enhetliga processer och verksamhetsmodeller för stödtjänsterna som går att tillämpa inom samtliga förvaltningsområden samt att finansiera anskaffningen av de system som behövs för förvaltningsområdenas gemensamma serviceproduktion. Utvecklandet och anskaffningen av gemensamma system minskar ämbetsverkens utgifter under de kommande åren, vilket kommer att beaktas som en faktor som minskar utgiftstrycket i rambeslutet för åren 2007—2010.


2005 II tilläggsb. 12 000 000