Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 119 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att genomförandet av projekt inom ramen för programmen för gränsöverskridande samarbete Interreg III A fördröjts.


2005 II tilläggsb. -119 000
2005 budget 169 000
2004 bokslut
2003 bokslut 129 298