Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter som den ökade och utvidgade serviceproduktionen medför. Enheten för statsrådets informationsförvaltning producerar informationsförvaltningstjänster för samtliga ministerier och för övriga ämbetsverk som är kansliets kunder. I fråga om finansieringen av verksamheten i framtiden utreder man möjligheterna att i högre grad än för närvarande övergå till kundfinansierad verksamhet.


2005 II tilläggsb. 1 200 000
2005 I tilläggsb. 32 000
2005 budget 6 953 000
2004 bokslut 7 752 000
2003 bokslut 7 298 000