Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter som den ökade och utvidgade serviceproduktionen medför. Enheten för statsrådets informationsförvaltning producerar informationsförvaltningstjänster för samtliga ministerier och för övriga ämbetsverk som är kansliets kunder. I fråga om finansieringen av verksamheten i framtiden utreder man möjligheterna att i högre grad än för närvarande övergå till kundfinansierad verksamhet.


2005 II tilläggsb. 1 200 000
2005 I tilläggsb. 32 000
2005 budget 6 953 000
2004 bokslut 7 752 000
2003 bokslut 7 298 000