Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, missä ominaisuudessa se neuvoo kuluttajia sekä jakaa ja välittää kuluttajatietoa.

Vaikuttavuustavoite
  • — Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestön myötävaikutuksella.

2015 talousarvio 673 000
2014 talousarvio 673 000
2013 tilinpäätös 773 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on kuluttajien riippumaton ja kaikille avoin etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa kuluttajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Valiokunta painottaa myös elinkeinonharjoittajille annettavan koulutuksen merkitystä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kuluttajien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen voi parantaa elinkeinonharjoittajien ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Kuluttajaliitto antaa myös talousneuvontaa, jonka avulla voidaan ennaltaehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista ja neuvoa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kuluttajia. Samoin valiokunta pitää arvokkaana liiton antamaa elintarvike- ja ravitsemusneuvontaa, sillä ruokaan liittyvät valinnat vaikuttavat kuluttajan oman talouden, terveyden ja hyvinvoinnin ohella myös globaalisti.

Valiokunta katsoo, että Kuluttajaliiton viestintää tulisi kehittää entistä aktiivisempaan ja näkyvämpään suuntaan niin, että suomalaisten kuluttajien näkökulma tulee vieläkin paremmin esille julkisessa keskustelussa. Myös maksuttoman ja kaikille avoimen kuluttajaneuvonnan tulisi olla valtakunnallisesti mahdollisimman kattavaa. Edellä sanotun valossa valiokunta pitää etenkin Kuluttajaliiton maakunnallisten ja paikallisten rekisteröityjen kuluttajayhdistysten toiminnan vahvistamista tärkeänä ja lisää momentille 200 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 873 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.