Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 866000021 866
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 86621 866
10.Eduskunnan kanslia112 627010 00000122 627
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
55 94055 940
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
7 0877 087
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
13 60013 600
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 0004 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
32 00010 00042 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 21400006 214
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 2146 214
30.Ulkopoliittinen instituutti3 56800003 568
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 3833 383
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
185185
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 889000015 889
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 30715 307
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
582582
90.Eduskunnan muut menot4 00500004 005
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(arviomääräraha)
4 0054 005
 Yhteensä164 169010 00000174 169