Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och Tullen
       20. Tjänster för statssamfundet
       50. Pensioner och ersättningar
            95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       92. EU och internationella organisationer
     29. Utbildnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 11 100 000 euro.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av en preciserad räntekalkyl till följd av en förändrad räntegrund. En motsvarande minskning har gjorts under moment 13.01.09.


2016 III tilläggsb.-11 100 000
2016 budget34 100 000
2015 bokslut32 337 785
2014 bokslut25 044 322